Fredrik Händemark:

”Utmana vem som helst med frågan – får inte alla vara med eller?”

Foto: Felipe Morales

Vilka utmaningar har svensk hockey när det kommer till kulturen inom idrotten?
– Vi måste bryta invanda, nedärvda traditioner och kultur som begränsar till­gänglighet och öppenhet. Alla ska på ett okomplicerat sätt kunna dela den fantastiska glädje och gemenskap som finns i idrotten.

Vissa pratar också om en förbättring i till exempel omklädnings­rums­miljön. Hur har hockeyn förändrats positivt skulle du säga?
– För mig är språkbruket ett bra exempel på en positiv förändring som är relativt sett enkelt att förändra men som ändå har en oerhört kraftfull effekt.

Med din erfarenhet av ett liv inom hockeyns värld – från knatte, till åskådare och nu SHL-spelare – tror du att kulturen är detsamma i omklädnings­rummet som utanför?
– Det enkla svaret är nej men det är såklart en mycket komplicerad fråga. Vissa gemensamma nämnare existerar naturligtvis, men varje grupp, lag, falang, gruppering har möjlighet att skapa, påverka, förbättra just sin kultur. Variationer och ytterligheter finns alltid, ta till exempel ungdoms­idrotten, där ideella föräldra­tränare är avgörande för kulturen i sitt lag. Kulturen kan vara allt ifrån en fasansfull förtyckar­kultur byggd på hot och egoism, till den mest ljuvliga och kärleks­fulla gemenskap byggd på trygghet, till­hörighet och glädje.

Det har inte funnits en öppet homosexuell manlig hockey­spelare i Sverige på elitnivå, vad tänker du om det?
– Jag tänker att det kan vara ett tecken på att ishockeyn inte är inkluderande och att heterosexuella vita män således utgör den absoluta majoriteten. Man ska dock komma ihåg att väldigt få personer får möjlighet att bli elit­idrottare oavsett sport. Med tanke på det så vet jag inte vad den statistiska förväntan är på antalet öppet homosexuella män inom elit­ishockeyn i Sverige.

Varför är det viktigt att hockeyn blir öppnare och att alla, oavsett om du är spelare, funktionär eller supporter, känner att de hör hemma i idrotten?
– Svaret står i frågan. Alla ska kunna känna att de hör hemma i idrotten och ska kunna vara en del av och bidra till den fantastiska glädje och gemenskap som idrotten erbjuder.

Till den unga personen som just nu tvekar på att börja, eller fortsätta, med hockey på grund av sin sexuella identitet – vad vill du säga till denna person?
– Våga vara dig själv och om du känner dig osäker så prata med människor som du har förtroende för så tar ni de första stegen tillsammans. Idrotts­rörelsen generellt och ishockeyns specifikt är till för alla eftersom den bygger på sunda värderingar. Utmana vem som helst med frågan – får inte alla vara med eller?